Wybrany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 5 kwietnia 2019r. w Kielcach, ukonstytuowany w dniu 6 kwietnia 2019r.


Prezes

Sławomir Waryszak swaryszak@psfo.org nr. kontaktowy 530-386-777

Wiceprezesi

Teresa Pociecha tpociecha@psfo.org

Olga Fedorowicz ofedorowicz@psfo.org

Sekretarz

Dorota Eppel deppel@psfo.org

Skarbnik, dyrektor biura

Elżbieta Małachowska emalachowska@psfo.org 570-001-261

Członkowie

Anna Wiela-Hojeńska awiela@psfo.org

Anita Molenda amolenda@psfo.org