Wybrani na walnym zebraniu członków w dniu 14 kwietnia 2023 w Warszawie, ukonstytuowany w dniu 15 kwietnia 2023 roku.

Prezes

Sławomir Waryszak

Wiceprezesi

Dorota Eppel

Teresa Pociecha

Sekretarz

Anita Molenda

Skarbnik, dyrektor biura

Elżbieta Waryszak

Członkowie

Anna Wiela-Hojeńska

Olga Fedorowicz