Działalność PSFO


Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych powstało w lipcu 2010 r. Najważniejsze cele Stowarzyszenia to:
-Upowszechnianie zagadnień farmacji onkologicznej wśród farmaceutów, w szczególności wśród członków Stowarzyszenia;
-Propagowanie zdobyczy naukowych mających znaczenie dla rozwoju farmacji onkologicznej;
-Udział w działaniach zmierzających do zapewniania najwyższej jakości usług farmacji onkologicznej, racjonalnej farmakoterapii i ekonomizacji leczenia chorób nowotworowych;
-Ułatwienie członkom Stowarzyszenia wymiany informacji i doświadczeń w praktycznej realizacji zadań wynikających z założeń farmacji onkologicznej.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP) oraz Europejskiej Organizacji Przeciwrakowej (ECCO)