Członkostwo

Zgodnie z postanowieniami statutu Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać farmaceuta szczególnie zainteresowany praktycznymi aspektami farmacji onkologicznej, którzy chcą aktywnie włączyć się w realizację celów Stowarzyszenia.

Warunkiem uzyskania członkostwa jest wypełnienie pisemnej deklaracji przystąpienia do PSFO, którą powinni podpisać 2 członkowie zwyczajni Stowarzyszenia członkowie wprowadzający. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego PSFO
są określone w § 10 i § 11.

Jednym z podstawowych obowiązków członka zwyczajnego PSFO jest regularne opłacanie składki członkowskiej do 31 marca za bieżący rok w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. Aktualna wysokość składki wynosi 50 złotych rocznie.