Ciekawe artykuły do przeczytania

Lista artykułów


Zapraszamy do zapoznania się z pracą Członka naszego Stowarzyszenia Pani Martyny Balcerek pt.: „Rak nerki w Polsce – epidemiologia, diagnostyka i dostępne metody leczenia”
Wbrew pozorom polska farmacja onkologiczna stoi na bardzo wysokim poziomie” - rozmowa z Prezesem PSFO Sławomirem Waryszakiem

1 lutego odbył się w Polsce Dzień Drzwi Otwartych w placówkach onkologicznych. Wybór daty był nieprzypadkowy – 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. O sytuacji farmacji onkologicznej w Polsce, jej wyzwaniach a także zasługach, rozmawiamy z Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych – Sławomirem Waryszakiem.


Pismo z MZ kierowane do Prezesa PSFO


Bazylea: naukowcy zamienili komórki rakowe w tłuszczowe

Badaczom z Uniwersytetu w Bazylei udało się zahamować rozprzestrzenianie się komórek rakowych. W trakcie testów na myszach przekształcili komórki nowotworowe w niegroźne komórki tłuszczowe. Dokonali tego dzięki nietypowemu połączeniu dwóch leków.


Prof. Krzysztof Składowski nowym konsultantem krajowym w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powołał prof. Krzysztofa Składowskiego, kierownika I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.


Ekspert: niepokojący wzrost liczby nowotworów przewodu pokarmowego

Na całym świecie, w tym również w Polsce, wzrasta zachorowalność na nowotwory przewodu pokarmowego; na raka jelita grubego coraz częściej chorują ludzie młodzi - powiedział PAP konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii prof. Jarosław Reguła.


Krajowa Sieć Onkologiczna: kto wejdzie do drugiego etapu pilotażu?

Badania przesiewowe PSA zmniejszają liczbę zgonów z powodu raka prostaty o około 30 proc. - informuje Uniwersytet w Göteborgu na swojej stronie internetowej.


Szwedzkie badania: przesiewowe PSA zmniejsza ryzyko zgonu o 30 proc.

Decyzja w sprawie uruchomienia Krajowej Sieci Onkologicznej została podjęta - wdrożenie KSO jest intencją resortu zdrowia. Nie mamy jeszcze natomiast wiedzy na temat rozwiązań docelowych - mówił w piątek (25 stycznia) wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podczas spotkania z dziennikarzami.


Eksperci: ważna jest też jakość życia chorego onkologicznie, a nie tylko skuteczność terapii

Przy ocenie terapii nie wystarczy uwzględnić tylko skuteczności leczenia zaawansowanych nowotworów, równie ważna jest odpowiednia jakość życia chorych - przekonują onkolodzy.


MZ startuje z kampanią edukacyjną poświęconą profilaktyce nowotworów

4 lutego to prawdopodobna data telewizyjnej premiery spotów zrealizowanych w ramach kampanii edukacyjnej resortu zdrowia "Planuję Długie Życie" - mówił w piątek (25 stycznia) wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podczas spotkania z dziennikarzami.


Mikrobiom języka może pomóc w rozpoznaniu raka trzustki

Różnice w liczebności niektórych bakterii żyjących na języku mogą pomóc w identyfikacji pacjentów we wczesnym stadium raka trzustki - informuje „Journal of Oral Microbiology”.


Wiceminister zdrowia o sukcesach polskiej onkologii

Stały wzrost nakładów na onkologię oraz zwiększone docieranie do świadomości społecznej - na takie m.in. sukcesy w polskiej onkologii wskazywał w piątek (1 lutego) wiceminister zdrowia Zbigniew Król, podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.


Rusza badanie jakości życia chorych z chłoniakiem skórnym T-komórkowym

Pacjentów z chłoniakiem skórnym T-komórkowym (CTCL) jest niewielu, dlatego rzadko się o nim słyszy, a także o sytuacji życiowej chorych na ten nowotwór. Zmienić to ma badanie "Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy", dotyczące jakości życia polskich chorych z CTCL.


Forum Dialogu Onkologicznego: rusza międzyśrodowiskowa debata nt. polityki onkologicznej

Jak poinformowało Polskie Towarzystwo Onkologiczne, przedstawiciele kilkunastu towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, zadeklarowali aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią w ramach Forum Dialogu Onkologicznego (FDO).


Onkolodzy: terapia sekwencyjna to rewolucja, ale istotne jest wczesne wykrycie nowotworu

Terapia sekwencyjna, czyli wykorzystanie kolejnych linii leczenia o innym schemacie działania, zrewolucjonizowało walkę z nowotworami. Dzięki niej coraz częściej uzyskuje się wieloletnie, a czasami nawet całkowite wyleczenia - przekonują onkolodzy.


Łódź: badania dot. oporności wielolekowej w terapii antynowotworowej

Badania nad metaloorganicznymi związkami, które mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska oporności wielolekowej w terapii antynowotworowej przeprowadzi na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii dr Anna Wieczorek-Błauż z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.


Bogdan Wojtyniak: wzrost śmiertelności z powodu raka piersi to porażka systemu

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów w Polsce. W ostatnich latach niepokojąco rośnie poziom umieralności kobiet z powodu raka piersi. Sytuacja w Polsce pod względem umieralności z powodu nowotworów złośliwych jest niekorzystna w porównaniu z sytuacją w krajach UE - wskazują naukowcy z NIZP - PZH.


Prezydium NRL poparło cele prezydenckiego projektu dotyczącego strategii onkologicznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej poparło w swoim stanowisku zasadnicze cele prezydenckiego projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Samorząd lekarski zaproponował m.in. poszerzenie grona opracowującego strategię i uzupełnienie jej celów.


Badanie: kilkaset tysięcy Amerykanek uchroniono przed zgonem na raka piersi

Dzięki postępowi we wczesnym wykrywaniu i leczeniu nowotworów przed zgonem na raka piersi uchroniono w ostatnich 30 latach od 300 tys. do 600 tys. Amerykanek - wykazały badania opublikowane przez pismo „Cancer”.

NAJWAŻNIEJSZE POSTĘPY W LECZENIU RAKA W 2012 r.W rocznym raporcie Clinical Cancer Advances 2012 Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) opublikowało wykaz i omówienie 17 najważniejszych osiągnięć w klinicznych badaniach nad rakiem, które mogą mieć istotny wpływ na praktykę kliniczną. Raport ten obejmuje okres od października 2011 r. do września 2012 r. W raporcie tym wymienino też 70 „godnych uwagi” postępów, które jednak nie zostały jeszcze zastosowane w praktyce.

Dr Bruce Roth, współautor raportu powiedział, że w opiece onkologicznej dokonał się znaczny postęp dzięki nowym środkom terapeutycznym nawet w nowotworach, w których już stosowano różne możliwości terapeutyczne, jak również określaniu czynników, które pozwolą na przewidywanie odpowiedzi na leczenie. Raport ASCO uwypukla najważniejsze z tych postępów, które będą miały wpływ na życie pacjentów onkologicznych.

5 najważniejszych z tych postępów omawiam poniżej, a z pozostałymi można się zapoznać na stronie www.cancerprogress.net/latest_advances.html .

1. Ewerolimus (Afinitor) w hormonopozytwnym raku piersi. Ewerolimus, który jest inhibitorem mTOR dotychczas stosowanym w leczeniu raka komórek nerkowych został zaaprobowany przez amerykańską Food and Drug Administration do stosowania wraz z eksemestanem (Aromasin) u kobiet z hormonopozytywnym rakiem piersi, który rozszerza się pomimo wstępnego leczenia go inhibitorem aromatazy. Podstawą do tej decyzji były wyniki badania BOLERO-2 z udziałem 724 pacjentek, które zostało przerwane z uwagi na zaobserwowane korzyści. Połączenie ewerolimusu z eksamestenem zwiększało medianę czasu do progresji choroby do 10,6 miesiąca, w porównaniu do 4,1 miesiąca po samym eksamestanie.

2. T-DM1 w HER-2 pozytywnym raku piersi z przerzutami. T-DM1 oczekujące obecnie na aprobatę Food and Drug Administration stanowi połączenie przeciwciała ant-HER-2 trastuzumabu z cytotoksyczną emanazyną. W decydującym badaniu EMILIA z udziałem 991 pacjentek z HER-2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami, które przestały reagować na trastuzumab w porównaniu z aktualnym, standardowym leczeniem kapecytabiną (Xeloda) lub lapatynibem (Tykerb), T-DM1 wydłużało przeżycie. Po dwóch latach mediana przeżycia wynosiła 65,4% przy stosowaniu T-DM1 w porównaniu do 47,5% w leczeniu standardowym.

3. Przedoperacyjna chemo- i radioterapia raka przełyku. Badanie fazy III z udziałem 366 pacjentów z rakiem przełyku lub złącza żołądkowo-przełykowego wykazało, że chemioterapia przedoperacyjna (karboplatyna, paklitaksel) łącznie z radioterapią, po której następował zabieg operaracyjny przynosiła istotne korzyści w porównaniu z samym zabiegiem. Pacjenci poddani leczeniu przedoperacyjnemu mieli dwukrotnie dłuższy okres przeżycia (mediana ogólnego przeżycia 49 vs 24 miesiące), a u 29% nastąpiła pełna remisja.

4. Badania przesiewowe giętkim wziernikiem esicy zmniejsza umieralność spowodowaną rakiem okrężnicy. W dużym badaniu amerykańskim obejmującym 154 tysiące osób z mediana obserwacji 11,9 lat stwierdzono znamienne zmniejszenie częstości występowania przypadków raka okrężnicy (o 21%) i zgonów (26%). Badanie to potwierdziło wyniki wcześniejszych badań angielskich i włoskich.

5. Enzalutamid (Xtandi) w późnym stadium raka prostaty. Enzalutamid uzyskał aprobatę Food and Drug Administration do stosowanie u mężczyzn z opornym na kastrację rakiem prostaty, wcześniej leczonych docetakselem. Badanie ARRIM obejmujące 1199 pacjentów zostało przerwane z uwagi na korzystne efekty w długości przeżycia chorych. Mediana przeżycia pacjentów leczonych enzalutamidem wynosiła 18,4 miesiąca, natomiast w grupie otrzymujących placebo 13,6 miesiąca.

Przygotował J. Łazowski
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ONKOLOGII W 2011 r.W 2011 r. odnotowano znaczne postępy naukowe i kliniczne w zakresie onkologii. Komentatorzy prestiżowego portalu internetowego MEDSCAPE uszeregowali w kolejności znaczenia 10 najbardziej spektakularnych.

Szczegóły na forum.