Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP) oraz Europejskiej Organizacji Przeciwrakowej (ECCO)


 Polub nas na  Facebook'u lub Tweetnij coś ;)


Pokaż tę stronę znajomym


Szkolenie MasterClass Advance/Intermediate w dniach 21-23 i 27-29 IX 2019 roku

z przyczyn nie zależnych od Zarządu zostało odwołane.

 

W dniach 5-7 kwietnia 2019r.

odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych.


W dniach 29-30 marca 2019 r.

odbyły się IV Pomorskie Warsztaty Farmacji Szpitalnej.


W dniach 11-12 stycznia 2019r. 

odbyło się kolejne szkolenie MasterClass Basic/Intermedium.


W dniach 7-8.12.2018 r. odbyły się 

I Mazowieckie Warsztaty Onkologiczne Farmacji Szpitalnej w Warszawie


Dnia 3 XII 2018 r. w Warszawie

Odbyła się III Konferencja "Leki biologiczne - aspekty prawne"


W dniach 16-17 listopada 2018r.w Warszawie

odbyła się XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego.


W dniach 28 - 30 września 2018r. 

odbyło się kolejne szkolenie MasterClass Basic/Intermedium.


VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

 

Ogólnopolski Zjazd PSFO odbył się w dniach 13-15 kwietnia 2018r. w Łodzi w Hotelu Andel's.

Głównym tematem konferencji była "Radiofarmacja"


W dniach 29 września - 1 października 2017r. 

odbyło się kolejne szkolenie MasterClass Basic/Intermedium.


ESOP Neighbourhood Day 2017, 10.06.2017 Drezno

Sprawozdanie

Galeria mediów


W dniach 30 marca - 02 kwietnia w Krakowie odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych 

Sprawozdanie


SZKOLENIE MASTERCLASS BASIC / INTERMEDIATE 

 

Szanowni Państwo,  w dniach 28 września - 01 października 2016r., odbyła się IV edycja szkolenia MASTERCLASS BASIC i po raz pierwszy w Polsce INTERMEDIATE.

Szkolenie było zorganizowane w Hotelu ORLE w Gdańsku (Sobieszewo). 


            ECOP 3


 

więcej informacji...


 


III edycja szkolenia MasterClass Baic

odbyła się 4-7 listopada 2015r. w Poznaniu


 

Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych

  było współorganizatorem

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

"Transplantologia - wspólne marzenia i sukces",

która odbyła się we Wrocławiu 29 maja 2015r.,

szczegółowe informacje


II edycja szkolenia MasterClass Basic

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wytrwałości w zdobyciu certyfikatów ESOP !


Szanowni Państwo,

w dniach 11-13 grudnia 2014r. odbył się

V Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

w Ostrołęce. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim wykładowcom za bardzo intensywne ale i szalenie ciekawe wykłady (zalogowani członkowie Stwowarzyszenia mogą pobrać prezentacje z Forum PSFO), a także wszystkim uczestnikom zjazdu za wytrwałość i przemiłą atmosferę spotkania.

Sprawozdanie


PIERWSZE W POLSCE SZKOLENIA KLASY MISTRZOWSKIEJ: MASTERCLASS BASIC

 

Uczestników spotkania zapraszamy do zalogowania się na forum, wymiany wrażeń i skorzystania z wykładów tam umieszczonych.


 II EUROPEJSKA KONFERENCJA FARMACJI ONKOLOGICZNEJ

 &

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA FARMACJI ONKOLOGICZNEJ

TEORIA DLA PRAKTYKI

Szanowni Państwo,  konferencje odbyły się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku w Krakowie.

Założeniem spotkania, w którym wzięli udział specjaliści z całego świata, było zaprezentowanie wiedzy o postępie najnowszych badań klinicznych oraz implementacji wyników do leczenia pacjentów z chorobą nowotworową.

Podstawowym celem konferencji było promowanie najwyższej jakości standardów opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, której powodzenie opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami i farmaceutami.

Tematyka kongresu była prezentowana równolegle w aspekcie klinicznym i praktycznym, w formie zarówno wykładów plenarnych, sympozjów naukowych jak i sesji plakatowych.

Slajdy z wykładów dostępne są na stronie ESOP'u.

Zapraszamy!


17 EUROPEJSKI KONGRES ONKOLOGICZNY ECCO

„Doskonalenie współpracy interdyscyplinarnej”

Amsterdam, 27 września – 2 października 2013 r.

 


ZAAWANSOWANA KLASA MISTRZOWSKA

Europejskiej Szkoły Onkologii

i KLASA MISTRZOWSKA ESOP

Drezno, 21-25 października 2013 r.

 

Pierwsza Zaawansowana Klasa Mistrzowska w Farmacji Onkologicznej zorganizowana została przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji OnkologicznejESOP we współpracy z Europejską Szkołą Onkologii ESO. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu było przede wszystkim wcześniejsze ukończenie Podstawowej oraz Średniej Klasy Mistrzowskiej w Farmacji Onkologicznej, organizowanej przez ESOP. Zajęcia odbywały się w Dreznie w Hotelu Elbflorenz w dniach od 21-25 października 2013 roku. Wykłady prowadzone w języku angielskim rozpoczynały się rano, a kończyły późnym popołudniem. Tematy obejmowały etiologię, klasyfikację, diagnozowanie i leczenie poszczególnych typów nowotworów m.in. głowy i szyi, skóry, przewodu pokarmowego, nerek, płuc, narządów płciowych, układu krwionośnego i limfatycznego. Prezentowano wyniki najnowszych badań klinicznych dotyczących terapii wyżej wymienionych chorób. Szeroko omówiono także schematy leczenia oraz działania niepożądane i interakcje leków onkologicznych. Nie zabrakło także istotnych elementów radioterapii. Prezentacje ilustrowano licznymi przykładami klinicznymi. W szkoleniu wzięło udział 18 uczestników, z których każdy miał szansę omówić przypadek kliniczny tzw. „Case report”, który najczęściej opierał się na własnych doświadczeniach praktycznych. Zajęcia były prowadzone na najwyższym poziomie, z możliwością dyskusji, wymiany doświadczeń i współpracy w grupie, w atmosferze wzajemnego szacunku, sympatii i zrozumienia. Kurs dał możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie szeroko pojętej opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, a zdobyte umiejętności w tym zakresie w znacznej mierze przyczynią się do planowania takiej opieki względem indywidualnego pacjenta wykorzystując przy tym wiarygodne źródła informacji.

Szczegółowy raport z tego szkolenia można przeczytać na naszym forum, zapraszamy :)


IV KRAJOWY ZJAZD

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW ONKOLOGICZNYCH

3 – 5 października 2013 r., Warszawa


IX POLSKO-NIEMIECKA

KONFERENCJA FARMACJI ONKOLOGICZNEJ

Drezno 2013

W dniach 14-15 czerwca 2013 r.miała miejsce w Dreźnie IX Polsko-Niemiecka Konferencja Farmacji Onkologicznej, która była częścią 5.NZW-Dresden Onkologiasch-Pharmazeutischer Fachkongress. Konferencję otworzyli i jej obrady prowadzili: Klaus Meier (Prezes ESOP) i dr Jerzy Łazowski. Uczestniczyło w niej 16 osób z Polski i liczne grono farmaceutów niemieckich.

W trakcie Konferencji wygłoszono następujące wykłady: Dr Thekla Kiffmeyer (Duisburg): Badania zewnętrznych skażeń i ich skutki dla osób pracujących z substancjami cytotoksycznymi; prof. dr hab. Med. Mieczysław Pasowicz (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali - Kraków): Zadania farmaceuty w programie akredytacji szpitali w Polsce”; dr med. Stephen Koch (Bad Saarow): Organizacja klinicznego rejestru chorób nowotworowych i ustanowienie przedgranicznego systemu opieki onkologicznej; mgr Ewelina Korczowska (Poznań): Pierwsze doniesienie na temat skażenia środowiska pracy w polskich szpitalach gdzie są przygotowywane i podawane leki cytotoksyczne; Jurgen Barth (Gieβen): Bezpieczeństwo terapeutyczne i bezpieczeństwo pracy w onkologii; dr hab. Tomasz Bączek (Gdańsk): Czy racjonalne jest rozważanie nowoczesnej analiz biometrycznej jako użytecznego narzędzia w hematologii?.

Uzupełnieniem wykładów był 4.godzinny kurs Przypadki farmaceutyczne w onkologii doskonale przygotowany i prowadzony przez mgr Teresę Pociecha (Kraków) i Klausa Meiera.

W  programie Konferencji znalazło się też bardzo miłe spotkanie koleżeńskie w Sophiekeller na drezdeńskim Starym Mieście oraz zwiedzanie Drezna z polskojęzycznym przewodnikiem.

Zarząd Stowarzyszenia zapewnił uczestnikom bezpłatny dojazd na konferencję oraz powrót .

Uczestnicy Konferencji mieli też możliwość wysłuchania wykładów wygłoszonych w języku niemieckim w trakcie 5.NZW-Drezden, które w znacznej części poświęcone były praktycznym aspektom pracy farmaceuty. Konferencji towarzyszyła też wystawa firm produkujących sprzęt i utensylia znajdujące zastosowanie w przygotowywaniu  cytostatyków.

Jerzy Łazowski


III WIOSENNE SEMINARIUM PSFO

Żywienie w onkologii

W odbywającym się w dniach od 25 do 27 kwietnia 2013 r. III Wiosennym Seminarium PSFO poświęconym żywieniu w onkologii udział wzięło 30 osób. Miejscem Seminarium był gościnny Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim. Program wykładów omawiających tematykę seminarium przygotowała lek. med. Aleksandra Kapała z Zespołu Leczenia Żywieniowego Centrum Onkologii w Warszawie. Zaprosiła ona jako wykładowców znakomitych znawców tematyki żywieniowej: dr med. Jerzego Jarosza wykład: Wyniszczenie /kacheksja nowotworowa), dr n. med. Małgorzatę Misiak (wykład: Żywienie pozajelitowe), dr hab. med. Stanisława Kłęka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego Metabolizmu (wyklad: Ocena stanu odżywienia. Żywienie dojelitowe), dr n. med. Mariolę Lambas-Sznabel (wykład: Żywienie w medycynie paliatywnej i żywienie dzieci), sama zaś dokonała przeglądu postępowania dietetycznego z pacjentem. Uzupełnieniem tego bloku tematycznego był wykład prof. n dr hab. Piotra Rzepeckiego z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie zatytułowany Wsparcie żywieniowe w okresie przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych.

Dzięki takiemu doborowi tematów i wykładowców uczestnicy seminarium mieli możliwość wszechstronnego zapoznania się z tematyką żywienia w chorobach nowotworowych.

Praktycznym aspektom sporządzania mieszanin do żywienia poświęcone były dwa wystąpienia mgr Justyny Zamarskiej z Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie: Funkcjonowanie pracowni żywienia pozajelitowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Zasady bezpiecznego sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego. Rola farmaceuty w zespole żywieniowym. Ten ostatni temat kontynuowała mgr Gabriela Robak z Instytutu Medycyny Wojskowej w warsztatach roboczych, w których uczestnicy seminarium mogli praktycznie zapoznać się z oprzyrządowaniem i warunkami zapewniającymi bezpieczne i jałowe przygotowywanie preparatów do żywienia pozajelitowego dzięki dostarczonym przez firmę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o materiałom demonstracyjnym i edukacyjnym.

Zarówno wykładom mgr Zamarskiej, jak i warsztatom prowadzonym przez mgr, Robak towarzyszyła ożywiona dyskusja, która świadczył o dużym zainteresowaniu uczestników tematyką seminarium.

Dr Jerzy Łazowski


III KRAJOWY ZJAZD

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW ONKOLOGICZNYCH

w Nowym Tomyślu, 6 - 8 grudnia 2012 r.

Temat przewodni Zjazdu„Dobre praktyki w przygotowywaniu leków cytotoksycznych”

W Zjeździe PSFO wzięło udział ponad 50 uczestników z całego kraju. Program Zjazdu zawierał tematy praktyczne i obejmował warsztaty związane ściśle z pracą farmaceutów w pracowniach przygotowania leków onkologicznych.

Najważniejszym gościem spotkania był Klaus Meier – Prezes Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP), który swoje wystąpienie poświęcił bezpiecznemu stosowaniu doustnych leków onkologicznych.

W trakcie warsztatów wygłoszono referaty dotyczące m.in. bezpiecznego postępowania z odpadami cytotoksycznymi, ważności używania w trakcie pracy certyfikowanych środków ochrony osobistej i ważności roli ochrony pracownika w tej pracy. Powyższy temat przedstawił mgr Marcin Bochniarz z Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie.

Firma DuPont zaprezentowała odzież ochroną produkowaną przez tę firmę, a mgr Piotr Gracz przedstawił nowoczesne pomieszczenia do przygotowywania leków.

Z kolei gość Zjazdu – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu, dr n. farm. Krzysztof Jakubiec przedstawił swoje propozycje organizacji centralnej pracowni przygotowywania leków onkologicznych. Następnym, interesującym tematem Zjazdu omawianym podczas warsztatów była „Praca w warunkach aseptycznych”. Warsztaty te prowadziła mgr Anna Giżycka z Apteki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego CM UJ w Krakowie. Było to zaprezentowanie i przeniesienie informacji z warsztatów, które odbyły się w czasie Nordeutsche Zytostatyka Workshop (20 NZW) w Hamburgu, w styczniu 2012 r. Interesującą prezentację pt. „Własne doświadczenia w przygotowywaniu leków onkologicznych” zaprezentowała mgr Sylwia Kowalska z Szpitala MSW
w Łodzi. Mgr Ewelina Korczowska poprowadziła ciekawą dyskusję na forum dotyczące bezpiecznego przygotowywania leków cytostatycznych, farmaceuci mogli podzielić się tam swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z lekiem onkologicznym.

Uczestnicy Zjazdu wyrazili zadowolenie z praktycznego charakteru warsztatów, jak i również wykładów związanych ściśle z potrzebami zwiększenia wiedzy o przygotowywaniu leków onkologicznych w warunkach aseptycznych i stale wprowadzanych innowacjach w standardach tej pracy. Możliwość wymiany doświadczeń i uzupełniania wiedzy w zakresie farmacji onkologicznej przez farmaceutów praktykujących w pracowniach jest najlepszą formą działania
w kierunku przyszłej farmacji onkologicznej w Polsce przy współpracy z ESOP-em.

Szczególne podziękowania należą się kierownictwu firmy Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu, które udostępniło nam bezinteresownie pomieszczenia swojej nowo oddanej, wspaniale wyposażonej Akademii. Dziękujemy też Panu Dariuszowi Łukaszyńskiemu za pełną zaangażowania pomoc w organizacji Zjazdu.

Dr n. farm. Bogumiła Julia Sobkowiak


RAPORT Z ZEBRANIA DELEGATÓW ESOP

w HAMBURGU/HARBURGU,  STYCZEŃ 2013

Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych reprezentował: Bogumiła Julia Sobkowiak (wiceprezes PSFO) i Teresa Pociecha (członek Zarządu PSFO)

W spotkaniu uczestniczyli delegaci z 22 europejskich krajów, a także przedstawiciele
z Afryki i Azji, którzy są nowymi delegatami z Egiptu i Maroka.

Prezes ESOP-u, Klaus Meier, oficjalnie przedstawił program spotkania, które obejmowało część roboczą i sesję naukową.

Część robocza:

Sprawozdanie Prezesa ESOP-u  Klausa Meiera

1. Z sukcesem odbyła się 1-sza konferencja ECOP w Budapeszcie 2012r. Prezes podkreślał zasługi członków ESOP-u w tym olbrzymim przedsięwzięciu.

2. 6.  Basic Master Class w Wiedniu 2012r. była także bardzo udana. Na dzień dzisiejszy liczba przeszkolonych farmaceutów z całej Europy przekroczyła 200 uczestników, co jest wielkim osiągnięciem ESOP-u.

Zaprezentowanie pracy komitetów:

l Przedstawiciel ESOP do kontaktu z EU - Fiona Fenech z  Malty zaprezentowała na specjalnym spotkaniu z reprezentantami Komisji Zdrowia EU rolę ESOP-u, farmaceutów  w terapii pacjenta onkologicznego (prewencja raka, edukacja z zastosowaniem standardów onkologicznych) z zaakcentowaniem prowadzonej edukacji społeczności farmaceutycznej.    Poruszono kwestię rekonstrukcji dokumentu  klasyfikującego substancje medyczne pod względem ryzyka  narażenia na substancje toksyczne

l Komitet naukowy - przewodniczący Michael Daouphars. Głównym celem  tego komitetu w ubiegłym roku było ustalenie konferencji ECOP-2012 w  Budapeszcie, które było zorganizowane  z 18 członkami ESOP-u. Zawartość naukowa  była na wysokim poziomie i doceniona przez uczestników – przeprowadzono oceniającą  ankietę.  Na zakończenie przedstawiono slajdowy pokaz z przebiegu  całości spotkania ECOP-2012 (www.youtube.com/watch?v=j0delKXhTRU)

l Komitet praktyczny - przewodniczącyKrystian Kongizaprezentował wyniki ankiety „Yellow Hand” i  promocję „Spillt Kit ’’ ze szkoleniem podczas Master Class w Wiedniu. Większość państw EU  stosuje etykietkę „Yellow Hand” w transporcie z lekami cytotoksycznymi. Rekomendacje na stronie: www.esop.eu  > Activities

l Komitet kształcenia – przewodniczącyRobert Terkota był odpowiedzialny za Basic Master Class i tworzenie Advanced Master Class

l Reprezentant do kontaktu WHO- Monika Sonc uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami pacjentów dotyczacym poprawienia  dostępności pacjentów do leków onkologicznych.  Ważną jest kwestia ustanowienia współpracy ESOP-u z grupami pacjentów.

l Komitet badań naukowych - przewodnicząca Irena Nietkowa przedstawiła projekt ELOP e-maliowy,  jest to  system  lekcji grup farmaceutów z lekarzami pracującymi w onkologii. Wymiana informacji o przygotowywanych lekach itp. Projekt jest w trakcie  przygotowywania.

3. Przewodnik Statusu delegatów – będzie todokument przedstawiający procedury do wyborów, status,  powiązanie  z organizacjami krajowymi, obowiązki w stowarzyszeniu.

4. Polityka i relacje z innymi stowarzyszeniami - ESOP współpracuje z ECCO i wszystkimi jego sub-organizacjami członkowskimi.

5. W czasie konferencji EAHP w Paryżu, w marcu 2013 odbędzie się spotkanie dotyczące  współpracy z ESOP-EAHP. Natomiast w dalszym ciągu  nie ma ukształtowanej współpracy z  ISOPP-em.

7.    ECOP 2014 jest planowany w Krakowie, we wrześniu 2014, przy wsparciu ECCO.

8.    Advanced Master Class odbędzie się przy wsparciu ESO w Dreźnie, w dn. 21-25 10. 2013 (miejsce prowadzenia tego kursu  przeniesiono z Warszawy o tym zadecydowały czynniki ekonomiczne. Program z wykładami będzie na stronie w ciągu 2. miesięcy. Ilość uczestników do 35 osób).

9. Lista projektów w ESOP-e i osoby je prowadzące

l Basic Master Class - Robert Terkola

l Advanced Master Class - Robert Terkola

l Yellow hand - Zarząd wybierze promotora

l Spill kit - Natalia Luczak

l Clean working, and aseptic work –  Kristian Kongi

l Contamination from cytotoxic drugs -  Ewelina Korczowska,

l Clinical and practical case reports - Vesna Pavlica

l Social net working – Youssef  Hafidi

l Centres of exchange - Christophe Bardin

l On-line communication and blended learning - Robert Terkola + e-learning , Irina Netikova

l Public relations, press releas - President Klaus Meier

l Quapos – quality standards -  Per Hartvig Honoré

l Organizacja II ECOP w Krakowie w 2014 r. - Teresa Pociecha

l Science ECOP/ECCO organization - Mikael Daouphars

l Kontakty z ECCO - Alain Astier

l Certyfikacja aptek - Przedstawiciel  Niemiec z odpowiednim doświadczeniem

l EJOP-do kontaktów naukowych - Bogumila Julia Sobkowiak –członek Zarządu Redakcyjnego

l Doradzanie pacjentom  -  Monica Sonc

l Internal communication and internet  -  Ahmet Bosnak

10. Wybory -Zarząd ESOP-u

- Klaus Meier - Prezes i do  kontaktów publicznych

- Alain Astier  -  vice Prezes i do kontaktów z ECCO ,

- Stavroula Kitiri - vice Prezes

- Camille Groos – skarbnik

- Andreja Eberl – sekretarz

Najważniejsze zadania: edukacja, organizowanie ECOP i wewnętrzna komunikacja.
Dlatego Robert Terkola, Ahmet Bosnak i Mikael Daouphars są rozważani jako
wiceprezesi do działania w Zarządzie ESOP.

Część naukowa:

1. Dr Rena Nishigaki: Podejście do opieki w raku  przez farmaceutów onkologicznych w krajowym centrum onkologicznym  w Japonii.

2. Dr. Irena Netikowa: Pochodne platyny leczeniu pacjentów hemodializowanych.

3. Andreja Eberl: Koszt leczenia raka.

4. Dr Bogumila Julia Sobkowiak: Jak działa system immunologiczny w raku.

5.  Prof. Per Hartvig: Rozumowanie farmakokinetyczne.

6. Sherif Kamal: Badania  kwasu walproinowego stosowanego w onkologii dziecięcej w Egipcie.

7. Kathleen Simons: Kwestionariusz: Zaangażowanie farmaceuty w konsultacjach pacjenta w Europie.

Delegat

___________________________

Dr n. farm. Bogumiła Julia Sobkowiak


EUROPEJSKA KONFERENCJA FARMACJI ONKOLOGICZNEJ

Budapeszt, 27 – 29 września 2012 r.


W dniach od 27 do 29 września odbywała się w Budapeszcie I Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej zorganizowana przez Europejską Organizację Onkologiczną (ECCO) i Europejskie Towarzystwo Farmacji Onkologicznej (ESOP). W Konferencji uczestniczyło 513 farmaceutów z około 50 państw, w tym także pozaeuropejskich (Chiny, Egipt, Maroko, Japonia). Polska była reprezentowana przez 14 osób, w tym 12 członków PSFO.

W trakcie Konferencji wygłoszono 119 wykładów zgrupowanych w 19 sesjach tematycznych oraz przedstawiono 82 doniesienia w formie plakatów.

Mgr Ewelina Korczowiska wygłosiła doniesienie „Jak usprawniać postępowanie z lekami przeciwnowotworowymi? Czy mogą być pomocne urządzenia?” oraz przedstawiła plakat „Oznaczanie cyklofosfamid w moczu personelu szpitalnego zawodowo eksponowanego na leki przeciwnowotworowe” (współautorzy H. Jankowiak-Gracz, PJM Sessnik oraz E. Grześkowiak). Doniesienie w formie plakatu „Problem leczenia rzadkich raków w Polsce z perspektywy prawnej” zaprezentowała dr Agnieszka Zimmermann.

Dr Bogumiła J. Sobkowiak pracowała w jury oceniającym plakaty i współprzewodniczyła w sesji  prezentującej wybrane plakaty o tematyce klinicznej.

W czasie Konferencji odbyło się też spotkanie delegatów do ESOP, w którym PSFO było reprezentowane przez Bogumiłę J. Sobkowiak, Teresę Pociechę i Jerzego Łazowskiego. W trakcie spotkania omówiono sprawy organizacyjne związane z planowaną w Warszawie, w październiku przyszłego roku Zaawansowaną Klasą Mistrzowską,  wysłuchano sprawozdań delegatów o działalności prowadzonej w krajach członkowskich ESOP oraz wstępnie zaproponowano miejsca II Europejskiej Konferencji Farmacji Onkologicznej w 2014 r. Jedną z propozycji jest jej zorganizowanie w Krakowie.


 
II WIOSENNE SEMINARIUM PSFO

„Opieka farmaceutyczna w onkologii”

Wrocław, 19 – 21 kwietnia 2012 r.

W seminarium uczestniczyło 27 osób. Program seminarium był następujący:

Dr hab. prof. nadzw. Kazimierz Gąsiorowski (Dziekan Wydz. Farm. AM we Wrocławiu): Terapia spersonalizowana w onkologii.

Mgr psych. Kinga Truś: Przywództwo a kierownictwo

Dr n. farm. Jerzy Łazowski: Podstawowe pojęcia i działania w opiece farmaceutycznej

Dr hab. prof. nadzw. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Katedra i Klinika Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wroclawiu): Jak leczyć chorego na szpiczaka z niewydolnością nerek?

Dr n. farm., mgr prawa Agnieszka Zimmermann: Interdyscyplinarność zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem onkologicznym

Dr chemii Euzebiusz Dziwiński (Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych): Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z przewlekłą białaczką szpikową

Dr n. med. Ewa Jaźwińska-Tarnawska (Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu): Badania przesiewowe w onkologii

Dr n. farm. Jerzy Łazowski: Rola farmaceuty w opiece paliatywnej

W czasie seminarium odbył się też kurs „Opieka farmaceutyczna w onkologii” prowadzony przez pracowników naukowych Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu oraz pracowników Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Program kursu był następujący:

Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska: Zapobieganie objawom niepożądanym po chemioterapii

Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska: Zapobieganie objawom niepożądanym po radioterapii

Mgr Olga Fedorowicz: Odżywianie pacjentów onkologicznych

Dr n. farm. Łukasz Łapiński: Postępowanie z odpadami i wydalinami pacjentów onkologicznych przebywających w domu

Mgr Karolina Niewodniczańska-Góra: Postępowanie z lekami przeciwnowotworowymi

Komitet Organizacyjny Seminarium pracował w składzie: Sławomir Waryszak – przewodniczący, Anna Wiela-Hojeńska, Olga Fedorowicz, Jerzy Łazowski, Łukasz Łapiński oraz Przemysław Niewiński.


 

II ZJAZD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW ONKOLOGICZNYCH

Bezpieczna praca z lekami cytotoksycznymi

Rynia, 24 – 26 listopada 2011 r.

W zjeździe wzięło udział 39 uczestników. W programie Zjazdu znalazły się następujące  wykłady i warsztaty:

Dr Leszek Borkowski: Odrębności leków biologicznych

Warsztaty prowadzone przez mgr Sebastana Sobskiego n.t. bezpiecznej pracy z lekami cytotoksycznymi z udziałem firm Selma Import-Export i BBraun

Dr Leszek Borkowski Zakażenia szpitalne

Mgr Agata Strzelec: Nowe analogi puryn w ostrej białaczce szpikowej

Mgr Sławomir Waryszak: Jak zaprojektować pracownię przygotowywania leków cytotoksycznych

Mgr Małgorzata Wierzchowska: Zam,knięte systemy pomagają chronić przed narażeniem na niebezpieczne leki

Prezentacja odzieży ochronnej przez f-mę DuPont

Klaus Meier (Prezes ESOP): Dobre stosowanie doustnych leków cytotoksycznych

Mgr Bogumiła Julia Sobkowiak: Badania kliniczne w praktyce – nowe przepisy

Mgr Ewelina Korczowska i dr Hanna JankowiaK-Gracz; Czy stosowanie zamkniętego systemu do sporządzania leków cytostatycznych chroni personel szpitalny i środowisko przed skażeniem tymi związkami.

Warsztaty prowadzone przez  mgr Ewelinę Korczowską n.t.bezpiecznej i czystej pracy z lekami cytotoksycznymi.

Informacja Zarządu PSFO o działalności Stowarzyszenia.

Mgr Korczowska za przedstawione doniesienie otrzymała nagrodę.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom organizacyjny oraz wygłoszone wykłady. W piątek wieczorem miało miejsce bardzo miłe spotkanie koleżeńskie, w trakcie którego tańczono i śpiewano do późnych godzin.
Klaus Meier, wypowiedział wiele ciepłych słów o Polsce, mówiąc o tym, że jest ona mu szczególnie bliska.

Przezrocza z wykładów dostępne są na forum ( dostęp tylko dla zarejestrowanych członków PSFO)


VIII POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA FARMACJI ONKOLOGICZNEJ

”TEORIA DLA PRAKTYKI”

Drezno, 27/28 maja 2011 r.

Konferencja ta była częścią III Konferencji Farmacji Onkologicznej NZW Dresden zorganizowanej przez Niemieckie Towarzystwo Farmacji Onkologicznej (DGOP). W trakcie wspólnej polsko-niemieckiej sesji plenarnej wygłoszone zostały następujące wykłady:

Irina Netikova (Czechy): Znaczenie przeciwciał monoklonalnych w onkologii hematologicznej,

Prof. dr Thilo Bertsche (Zakład Farmacji Klinicznej Instytutu Farmaceutycznego Uniwersytetu w Lipsku): Kształcenie uniwersyteckie ni praktyczne wdrażanie farmacji kliniczne, jako łącznika pomiędzy farmacją i medycyną w indywidualizacji farmakoterapii,

Dr Jochen Tűrk (Instytut Energii i Technologii Środowiska – Duisburg): Skażenie aptek lekami cytostatycznymi – przegląd aktualnej sytuacji i możliwości jej poprawy,

Dr hab. Tomasz Bączek: Nowe podejście analityczne w ocenie i wykrywaniu biomarkerów nowotworowych,

Dr Jerzy Łazowski: Rola integrin w rozwoju nowotworów – implikacje terapeutyczne,

Klaus Meier: Niemiecki program wspomagania przez farmaceutów doustnej terapii lekami przeciwrakowymi.

Po zakończeniu sesji plenarnej polscy uczestnicy Konferencji udali się do apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Dreźnie, gdzie z wielkim zainteresowaniem zapoznali się z jej organizacją i funkcjonowaniem. Pytaniom nie było końca i przy następnej okazji będzie trzeba takiej wizycie poświęcić znacznie więcej czasu.

Polską część programu zakończyły warsztaty prowadzone przez mgr mgr Monikę Augustyn i Ewelinę Korczowską poświecone Bezpiecznej pracy z lekami cytotoksycznymi. Na uwagę zasługuje doskonałe przygotowanie tych warsztatów, co pobudziło też uczestników do ożywionej dyskusji, która przeciągnęła się długo poza przewidywany programem czas. Świadczy to tez o ty, że zajęcia warsztatowe cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników i dlatego Zarząd PSFO będzie w przyszłości uwzględniał tę formę znacznie szerzej niż dotychczas.

Dodatkowa atrakcją Konferencji była możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Drezna z udziałem polskojęzycznego przewodnika.

Dokładniejsze sprawozdanie z Konferencji ukaże się w n-rze 3/2011 „Farmacji Szpitalnej w Polsce i na Świecie”, który ukaze się we wrzesniu br.


Materiały z konferencji: Abstracts-PDOP

Galeria (tylko dla zarejestrowanych członków stowarzyszenia)


 

I WIOSENNE SEMINARIUM PSFO

BÓL NOWOTWOROWY

Rynia, 14/16 kwietnia 2011 r.

W seminarium uczestniczyły 23 osoby, które wysłuchały następujących wykładów:

Dr Jerzy Łazowski: Rola farmaceuty w opiece paliatywnej oraz Wstęp do patofizjologii bólu,

Dr med. Małgorzata Malec-Milewska (Oddz. Klin. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego im. Prof. Orłowskiego w Warszawie): Ostry ból receptorowy i ból nocyceptywny oraz Specyfika bólu nowotworowego,

Dr med. Przemysław Niewiński (Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu): Metody oceny bólu,

Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko: Ból u chorych w stanie terminalnym,

Mgr psych. Kinga Truś (Wrocław): Psychologiczne metody leczenia bólu,

Dr Jerzy Łazowski: Równoważność dawek opioidów i ich rotacja.

Po powyższych wykładach dr med. Łukasz Łapiński (Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu) poprowadził 2-godzinne warsztaty Kliniczne przypadki bólowe, których rozwiązanie wymagało wykorzystania wiedzy przekazanej w wykładach.

W ostatnim dniu seminarium mgr Kinga Truś prowadziła warsztaty Jak rozmawiać z pacjentem onkologicznym, w których czynnie brali udział wszyscy uczestnicy Seminarium.

Seminarium zakończyła prowadzona przez mgr Piotra Gracza z f-my Carmel Pharma prezentacja systemu PharmaSeal.

Przezrocza ilustrujące wygłoszone wykłady zostaną zmieszczone na stronie internetowej PSFO, w sekcji dostępnej tylko członkom Stowarzyszenia.

Materiały z konferencji: Ból u chorych u kresu życia, Mechanizmy powstawania bólu
VII POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA FARMACJI ONKOLOGICZNEJ

„TEORIA DLA PRAKTYKI”

Wrocław, 24/25 września 2010 r.

Była to pierwsza konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych. Mimo, że czas na jej zorganizowanie był bardzo krótki (Stowarzyszenie mogło rozpocząć prace organizacyjne po formalnym zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym) była bardzo udana tak w opinii niemieckich i polskich uczestników, jak również uczestniczących w niej firm farmaceutycznych.

Program Konferencji był następujący:

Dr Jerzy Łazowski: Anoreksja i kacheksja – niedoceniany problem w leczeniu raka,

Dr Euzebiusz Jan Dziwiński (przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów Onkologicznych): Czego pacjenci onkologiczni oczekują od farmaceutów,

Prof. dr hab. Jacek Spławiński: Medycyna oparta na faktach w onkologii,

Inż. Thomas Hindrix (Niemcy): Czynniki dynamiczne wpływające na bezpieczeństwo miejsca pracy w onkologii,

Prof. dr hab. Gűnther Wiedemann: Typologia pacjentów onkologicznych,

Dr hab. Tomasz Bączek (Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UMG w Gdańsku): Proteomika i nowotwory,

Prof. dr hab. Alain Astier (Francja): Długotrwała stabilność przeciwciał monoklonalnych,

Prof. dr Wolfgang Wagner: Radioterapia raka prostaty.

Dr Hannerole Kreckel poprowadziła 2-godzinne warsztaty poświecone żywieniu chorych na raka.

W przeddzień Konferencji miało miejsce Walne Zebranie członków PSFO, a jej pierwszym dniu, przed oficjalnym otwarciem członkowie PSFO wysłuchali wykładu prof. dr hab. Alicji Chybickiej z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu na temat wpływu leczenia chemicznego na rozwój dziecka. Po wykładzie uczestnicy udali się do apteki Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z nowoczesną pracownią przygotowywania cytostatyków i wzięli udział w prowadzonych przez f-mę Selma Import-Export warsztatach, w trakcie których zapoznali się z systemem CATO i lożą f-my Berner.

Szczegółowe sprawozdanie z Konferencji ukazało się w n-rze 4/2010 „Farmacji Szpitalnej w Polsce i na Świecie.


Galeria (tylko dla zarejestrowanych członków stowarzyszenia)